Qui Som

Presentació

Fora d’Hores Educació i Diversió, som una nova empresa que neix per oferir la gestió de l’oci, les activitats extraescolars i els menjadors escolars entre altres activitats relacionades amb l’oci; amb la vocació d’un nou projecte dirigit a tots els centres d’educació infantil i primària / secundària ia les A.M.P.A.S.

Basat en la solidaritat, innovació i creativitat; en què els nens participin activament com a membres d’una societat plural.

L’objectiu principal de Fora d’Hores és que el nen gaudeixi del temps lliure dins del centre escolar i amb un aprenentatge significatiu.

L’aprenentatge que fomentem és un coneixement transversal el qual ajuda al desenvolupament tant cognitiu com conductual de l’infant d’una forma lúdica mitjançant el joc.

 

Per Fora d’Hores cada projecte d’activitat en el lleure és una nova experiència per compartir i aprendre en valors i coneixements on tots fem aportacions rellevants i complementem la funció socialitzadora que desenvolupem com empresa educativa del lleure.