Patinatge Artìstic

El patinatge és un esport que ajuda a desenvolupar l’equilibri i l’harmonia corporal, a través de moviments i exercicis.

Aquests exercicis requereixen una gran concentració per part dels nens. És un esport que existeix des del 1700, quan es van crear els primers patins en línia.

Objectius

  • Gaudir de la pràctica del patinatge, mantenint
    relacions de respecte i cooperació amb els seus
    companys.
  • Aconseguir que l’alumne s’il·lusioni i motivi amb els exercicis i tasques de patinatge que es proposen.
  • Aprendre (els alumnes) a posar-se els patins sense necessitat de ajuda.
  • Aprendre vocabulari bàsic.
  • Aprendre la gramàtica essencial de l’idioma.
  • Conèixer l’idioma oralment.