Casal d’estiu 2019 Tibidabo

Per enviar la inscripció ha de descarregar la inscripció on diu "Download", omplir totes les dades, escanejar i després pujar l'arxiu PDF o imatge on diu "Seleccionar arxiu".

Inscripció PDF complet:

Fotocòpia tarjeta sanitària:

Fotocòpia carnet de vacunes:

Fotocòpia DNI (mare/pare/tutor):

Comprovant de pagament de reserva: