Anglès Lúdic

A través del joc, activitats cooperatives, cançons, contes i tallers, els nens se sumergeixen en un espai en què poden aplicar l’anglès al seu dia a dia. Pensem que això pot ajudar molt als nens. Mentre que ells es diverteixen estan aprenent paraules i expressions en anglès.

ingles1

Objectius

  • Fomentar l’interès, curiositat i gust per l’idioma anglès
  • Potenciar la seva imaginació i creativitat.
  • Comprendre missatges relatius a situacions quotidianes, expressats
    en llengua anglesa.
  • Adquirir un aprenentatge significatiu que permeti extrapolar els
    coneixements adquirits a classe en la seva vida diària.