Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars formen part dels centres educatius com a formació
complementaria tant a l’educació primària com a la educació secundària.

Ens agrada transmetre…

  • Empatía, solidaritat i companyerisme.
  • Donar suport a la formació i educació formal.
  • Transmetre valors socials.

Per tant les activitats extraescolars són una part important en el desenvolupament
cognitiu, conductiu i social dels participants.

Fora d’Hores actua segons el decret 137/2003 del 10 de juny de regulació de les
activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.